Hotline: 08.68.989.552   Phòng CSKH: 0986.541.935

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Daisy on the Ohoopee

Hover

TÚI PE BÓNG MỠ

CHI TIẾT SẢN PHẨM
Chất hỗ trợ gia công (gọi tắt là trợ gia công) được nghiên cứu dành riêng cho nhựa nhiệt dẻo (bao gồm thổi và cán màng, dây điện, khuôn thổi, ống nước HDPE, chai, lọ). Chất hỗ trợ gia công (gọi...