Hotline: Phụ Gia Nhựa: 0986.541.935 
PKD:     Bao Bì Nhựa  : 0986.541.935

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Daisy on the Ohoopee

Hover

MÀNG PHỦ NÔNG NGHIỆP CAO

CHI TIẾT SẢN PHẨM
Chuyên sx màng màng lót nền công nghệ cao, Đen - Trắng sử dụng từ 6 tháng đến 18 tháng