Hotline: Phụ Gia Nhựa: 0986.541.935 
PKD:     Bao Bì Nhựa  : 0986.541.935

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Daisy on the Ohoopee

Hover

TÚI TRỒNG DƯA LƯỚI

CHI TIẾT SẢN PHẨM
Chuyên Sản Xuất túi nhựa PE 2 da trồng cây, túi trồng cà chua, túi trồng dưa leo, túi trồng dưa lưới,
Có tất cả 3 zie. 
17x33 1kg 45 túi - 47 túi
18x36 1kg 38 túi - 40 túi
20x40 1kg 32 túi - 35 túi